Privacybeleid

Kauffmann’s Guitar Store (hierna te noemen KGS) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het waarborgen van de privacy en vertrouwelijkheid van de aan hen toevertrouwde informatie is belangrijk voor KGS. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet KGS zich in voor de bescherming en het juiste gebruik van uw persoonlijke informatie (hierna te noemen “persoonsgegevens”). In principe verzamelt KGS alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met het doel u informatie te verstrekken en/of diensten aan u te verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

KGS verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons ter beschikking te stellen. Bijvoorbeeld door het beheren van e-mailadressen of door het registreren van interesse in bepaalde diensten die KGS kan aanbieden.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons hebt verstrekt, tenzij wij uw specifieke toestemming hiervoor hebben verkregen of om u te informeren over andere diensten van KGS. Als u bijvoorbeeld in een e-mailbericht om informatie over KGS vraagt, zullen wij uw e-mail adres en andere door u verstrekte informatie gebruiken om op uw verzoek te reageren.

KGS verzamelt over het algemeen alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om aan uw vraag als bezoeker te kunnen voldoen. Indien aanvullende, optionele informatie wordt verzameld, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Opslag van persoonlijke gegevens

KGS bewaart de algemene order- en klantgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de betreffende gegevens zijn opgevraagd. Deze algemene order- en klantgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

KGS deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen, voor onze professionele en legitieme doeleinden of wanneer de wet dit vereist of toestaat.

Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijvoorbeeld computer of smartphone). De cookie laat de website toe uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website kan een zogenaamde cookiebanner verschijnen die uw toestemming vraagt voor het gebruik van cookies. U heeft de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie vermeld op de cookie banner. Indien u geen toestemming geeft, zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookiebanner.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KGS. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar het onderstaande e-mailadres. KGS zal op uw verzoek reageren binnen 4 weken.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

KGS heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met KGS via onderstaand adres.

Contact Details

Kauffmann’s Guitar Store

Euromarkt 12

2408 BL Alphen aan de Rijn

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.